Potrebna vam je dodatna radna snaga?

Gi Group Staffing Solutions nudi usluge privremenog i trajnog zapošljavanja. Preuzimamo ulogu formalnog poslodavca zaposlenog koji radi kod klijenta, uključujući vođenje računa o svemu što je vezano za personalnu administraciju i obračun zarada. Proces selekcije kandidata može takođe biti sproveden od strane kompanije Gi Group. Posedujemo veliku bazu kandidata i mrežu kontakata, kao i pristup odgovarajućim kanalima regrutacije kako bismo za vas odabrali privremene i stalne radnike koji zadovoljavaju željene standarde po pitanju iskustva, veština i stava prema poslu.

Privremeno zapošljavanje

Upravljanje procesom regrutacije kandidata

Personalna administracija & obračun zarada

SMS usluge