ODM-Consulting

Za svoje klijente razvili smo nekoliko nivoa usluga u oblasti timskog rada i razvijanja timova. Budući da smo partneri sa konsultantskim kućama kao što su TMI, TACK i Thomas International, posedujemo uvid u globalne tendencije i najbolje prakse vezane za razvoj timova i zaposlenih. U mogućnosti smo da ponudimo našim klijentima celokupnu podršku u različitim programima razvijanja timova:

  • Događaji usmereni na razvijanje timova
  • Specijalni kompanijski dani
  • Sastanci menadžmenta
  • Veliki sastanci između sektora
  • Podrška u upravljanju promenama
  • Proslavljanje uspeha
  • Strateško planiranje
  • Oživljavanje kompanijskih vrednosti
  • Građenje poverenja

Za više informacija posetite OD&M Consulting.

Sveobuhvatan pristup koji vam omogućava da uspešno ostvarite specifične ciljeve:

Team building services