Kada govorimo o izazovima koje nam je donela godina iza nas, možemo reći da je bilo dosta iskoraka i promena koje smo bili prinuđeni da napravimo.  Pandemija je uticala na sve važne aspekte poslovanja, kako iz ugla poslodavca, tako i iz ugla zaposlenih, pa su se brzo na velikom testu našli: model poslovanja, komunikacija i saradnja, efikasnost, ali i možda najveći neprijatelj ovog perioda – stres. Krajem 2020. smo lansirali prvo u nizu istaživanje pod nazivom PULSOLOGIJA, sa željom da opipamo puls našeg radno sposobnog stanovništva i oslušnemo kakvo je stanje po ovim važnim pitanjima.

 

Svedoci smo da se o radu na daljinu priča već neko vreme i pre perioda  pandemije. Težnja da se sa uobičajenog modela rada iz kancelarije prebacimo na nešto fleksibilniji model u većini slučajeva nije bila tako uspešna, ali kakav je slučaj danas? Premda je Srbija je 11. zemlja u svetu i 4. u Evropi po broju ljudi koji rade od kuće, (pokazuje istraživanje o radu putem interneta koje je u decembru 2018. objavio Okfordski institut za internet), u vreme pandemije, od marta do decembra, se 36% ispitanika izjasnilo da nikada ne radi na daljinu, dok je 64% ispitanika reklo da  praktikuju rad na daljinu barem u nekoj meri. I upravo, ispitanici koji rade na daljinu ističu da se osećaju da su u velikoj meri efikasni, 63% ispitanika smatra da efikasno obavljaju svoj posao i tokom rada na daljinu, dok se 26% ispitanika izjašnjava da je vrlo efikasno prilikom rada na daljinu.

 

Postoje različita mišljenja o promeni posla tokom pandemije, često dijametralno suprotna. Sa jedne strane, možemo pretpostaviti da će se zaposleni u turbulentnom periodu pre odlučivati da zadrže „status quo“, dok sa druge strane za mnoge promena posla u doba pandemije nije delovala kao loša ideja. Interesovalo nas je u kojoj meri su zaposleni bili zainteresovani za menjanje posla od početka pandemije, i dobili smo informaciju da 39% zaposlenih je razmišljalo o promeni posla, dok je 25% zaposlenih dobilo ponudu da pređe u drugu kompaniju. Najčešće su uzroci za promenu posla bili veća zarada i bolje beneficije, ali se na drugom mestu kao veoma važan našao i razlog stabilnost kompanije.

 

U Ujedinjenom Kraljevstvu, grupa vodećih stručnjaka za javno zdravlje nedavno je u časopisu British Medical Journal iznela upozorenje da će „udar pandemije na mentalno zdravlje verovatno trajati mnogo duže nego njen udar na fizičko zdravlje“.  Koliko god se zaposleni delili na one koji vole da rade na daljinu i na one koji baš i ne vole, posledica aktuelnog virusa će neminovno doneti promenu u smislu sve većih mogućnosti za rad na daljinu. Videli smo da možemo, pa što je ne bismo praktikovali i ubuduće.

 

Podelite članak