Select a service*:
 

Office in Serbia:


Gi Group Srbija

Maglajska 10,
11000 Belgrade, Srbija
Tel: +381-11-440-5000
e-mail: office@gigroup.com
web: rs.gigroup.com

Office in Montenegro:


Gi Group Montenegro

Moskovska 111,
81000 Podgorica, Montenegro
Tel: +382-20-665-555
e-mail: office@gigroup.me
web: me.gigroup.com

Office in Croatia:


Gi Group Croatia

Gajeva 2B,
10000 Zagreb, Croatia
Mob: +385-91-491-0002
Tel: +385-1-798-0320
e-mail: office.hr@gigroup.com
web: hr.gigroup.com

Gi Group brands in the Region