Kao multinacionalna kompanija sa jakim lokalnim iskustvom i uticajem, a koja sa bavi zapošljavanjem i razvojem ljudi, svakim danom svojim aktivnostima utičemo na razvoj tržišta i lokalnih zajednica, oslanjajući se na naše najbolje globalne prakse.

Tokom proteklih godina imali smo prilike da damo svoj doprinos u različitim CSR aktivnostima kao što su:

  • Dvodnevna obuka na temu “Prezentacione veštine” za diplomirane studente u Beogradu, koju je organizovao Centar za razvoj karijere;
  • Proces selekcije za program prekvalifikacije za različite IT pozicije za IT Bootcamp sponzoriran od strane Divac fondacije;
  • Donacije različitim humanitarnim organizacijama;
  • Prikupljanje novca za kupovinu hrane za prihvatilište za pse;
  • Redovno prikupljamo plastične čepove za udruženja “Čepom do uspeha” i “Čep za hendikep”;
  • Podržali smo humanitarnu akciju kojom se obezbedjivala sredstva za organizaciju odlaska na more dece iz Zvečanske.