Procena kompetencija zaposlenih je jedan od prvih koraka u razvojnom putovanju pojedinca u okviru kompanije – to je prilika da se dobije pregled nivoa razvoja kompetencija i da se postave razvojni ciljevi za svakog zaposlenog.

Naš cilj tokom razvojnog centra procene je da:

 • Identifikujemo glavne snage i oblasti za razvoj svakog pojedinca / grupe procenjenih osoba;
 • Pomognemo učesnicima da kreiraju svoje individualne akcione planove;
 • Pomognemo kompaniji da kreira razvojne planove na nivou grupe zaposlenih/čitave kompanije.

Pre sprovođenja razvojnog centra procene, mi pružamo podršku klijentu da:

 • Kreira karijerne putanje za zaposlene u okviru kompanije, detaljnije pogledajte ovde;
 • Definiše ciljeve razvojnog centra procene;
 • Definiše kompetencije koje će se procenjivati;
 • Na efikasan način saopšti ciljeve i druge relevantne informacije zaposlenima.

Nakon završenog centra procene, možemo da podržimo klijenta na sledeće načine:

 • Kroz koučing fidbek sesiju pomažemo svakom učesniku da razume svoje rezultate, postavi ciljeve i kreira lični razvojni plan;
 • Pružanjem ideja i resursa za razvoj specifičnih kompetencija na grupnom ili individualnom nivou, detaljnije pogledajte ovde.

CENTRI PROCENE U OKVIRU PROCESA SELEKCIJE KANDIDATA

Kako bismo klijentima pomogli da lakše donesu odluke vezano za zapošljavanje, kao i da unaprede svoj proces selekcije kandidata, često predlažemo sprovođenje centara procene u okviru procesa selekcije kandidata za različite pozicije.

Centri procene pružaju dobru priliku da se stekne uvid o tome u kojoj meri se kandidat uklapa u kulturu organizacije, ali oni pružaju i mogućnost kandidatima da iskuse datu organizaciju i njene vrednosti kako bi mogli i sami da procene da li bi se dobro uklopili u takvo okruženje. Uz pomoć dobro sprovedenog centra procene može se napraviti bolje predviđanje budućih performansi i napredovanja kandidata nego što je to moguće samo na osnovu intervjua.

Naša metodologija za sprovođenje centara procene

 • Psihometrijsko testiranje – testovi sposobnosti, ličnosti, emocionalne inteligencije
 • Procena stilova ponašanja – DISC profilisanje ličnog stila ponašanja (thomas.co)
 • Situaciona procena – procena socijalnih, menadžerskih i prodajnih kompetencija korišćenjem velikog broja pouzdanih instrumenata, kao što su standardizovani upitnici, intervju zasnovan na kompetencijama, grupne diskusije, In Basket vežbe, studije slučaja i vežbe igranja uloga.
 • Procena 360 stepeni – procena širokog spektra kompetencija korišćenjem izuzetno prilagodljivog online instrumenta.

ŠIROK SPEKTAR ALATA – THOMAS INTERNATIONAL

Thomas International je svetski lider u kreiranju instrumenata procene tokom poslednjih 30 godina. Thomas instrumenti procene su dostupni na 56 jezika u preko 60 zemalja, i koriste se u 32000 kompanija širom sveta.

Thomas International razvija širok spektar instrumenata sa ciljem da osigura sistematičan i profesionalan pristup procesima:

 • Regrutacije i selekcije kandidata
 • Procene zahteva posla
 • Treninga i razvoja zaposlenih
 • Evaluacije performansa
 • Procene kompetencija
 • Razvoja timova
 • Upravljanja zaposlenima

Korišćenje Thomas instrumenata procene omogućava menadžmentu kompanije da efikasnije motiviše, stimuliše i angažuje zaposlene u okviru njihovog radnog okruženja, tako što će direktno ili indirektno izvršiti uticaj na njihovo profesionalno samopouzdanje, samopoštovanje i entuzijazam.

Thomas instrumenti procene koje mi distribuiramo na tržištu Adria regije su:

 • Upitnici na osnovu DISC teorije – Thomas Analiza ličnog profila (PPA), Thomas Analiza posla and Thomas Analiza timova.
 • Test emocionalne inteligencije kao crte ličnosti (TEIQue)

Za više informacija vezano za Thomas instrumente procene kontaktirajte nas na thomas@gigroup.com i posetite www.thomas.co.