Nudimo uslugu vođenja celokupne administracije vezane za zapošljavanje i obračun zarada. Našim klijentima garantujemo tačnost, poverljivost i pravnu validnost svih podataka.

HR administracija

Naše usluge vođenja celokupne personalne administracije vaših zaposlenih omogućiće vam neometan i efikasan tok poslovnih operacija u vašoj kompaniji, kao i snižene troškove vezane za administrativne zadatke i obaveze. U ovoj oblasti usluga podržavamo vas u sledećim aktivnostima:

 • Priprema Ugovora o radu sa pratećom dokumentacijom (Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu i Obaveštenje o pravima uzbunjivača u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača)
 • Priprema aneksa ugovora o radu sa ponudom za zaključenje aneksa
 • Ažuriranje ugovora o radu i aneksa
 • Priprema rešenja o prestanku radnog odnos
 • Prijava, promena i odjava zaposlenog i članova njegove porodice sa obaveznog osiguranja
 • Pribavljanje dokumentacije i ažuriranje kartica zdravstvenog osiguranja za zaposlenog i članove porodice
 • Priprema rešenja o godišnjem odmoru, plaćenom i neplaćenom odsustvu, trudničkom/porodiljskom odsustvu kao i rešenja o neiskorišćenom godišnjem odmoru
 • Priprema potvrda o zaposlenju i visini primanja za različite svrhe (banke, obdaništa i sl.)
 • Prikupljanje, priprema i podošenje dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana i porodiljskih bolovanja)
 • Čuvanje radnih dosijea svih zaposlenih
 • Obračun poreza na putne troškove
 • Regulisanje radnih i boravišnih dozvola za strane državljane i njihove porodice
 • Obavljanje svih ostalih administrativnih poslova po dogovoru sa klijentom 

Obračun zarada

Na osnovu dostavljenih podataka za obračun zarada, kao što su: evidencija radnog vremena (redovan rad, prekovremeni rad, godišnji odmor, bolovanje, porodiljsko odsustvo i sl.), obustave i dodaci, kao i drugi podaci potrebni za obračun, pružamo vam sledeće usluge:

 • Integracija podataka u sistem za obračun zarada
 • Obračun zarada
 • Generisanje svih zakonskih obrazaca koji prate obračun
 • Generisanje naloga za isplatu u dogovorenom elektronskom formatu
 • Generisanje isplatnih listića za sve zaposlene u štampanom i elektronskom obliku
 • Dostavljanje obračunske dokumentacije i specikifakcije obračuna u dogovorenom obliku do dogovorenog datuma
 • Izrada RAD izveštaja
 • Obračun i pripema prateće dokumentacije vezane za bolovanja/porodiljska bolovanja kao i predaja istih u nadležnim institucijama