Gi group pruža usluge regrutacije i selekcije kandidata, kao i direktno pronalaženje kandidata za operativne, specijalističke i menadžerske pozicije.

Dodata vrednost koju  donosimo klijentima u ovoj sferi poslovanja zasniva se na sledećih pet ključnih principa:

  • Model zasnovan na međunarodnom iskustvu: prisustvo na 3 kontinenta (Evropa, Amerika, Azija); rešenja koja se primenjuju u više zemalja istovremeno; mobilnost i internacionalna partnerstva;
  • Konsultantski pristup procesu pronalaska i odabira kandidata (analiza klijenta, analiza potreba, ad hoc dizajn projekata, implementacija, koordinacija projekata na loklanom ili internacionalnom nivou);
  • Specijalizacija za određene industrije, sektore i vrste pozicija;
  • Isprobana i proverena metodologija usaglašena sa specifičnim potrebama klijenata;
  • Fokus na razvijanje dugoročnih odnosa sa kandidatima.

Ponosni smo na naša dostignuća u oblasti regrutacije i selekcije kandidata u regionu. Jedna smo od vodećih HR kompanija i zahvaljujući našim veštinama, znanju i resursima, kao i vrednostima i usmerenosti na postizanje ciljeva, pomažemo našim klijentima da imaju prave ljude u svojoj organizaciji. Uz pomoć širokog spektra instrumenata koje koristimo u procesu selekcije i izuzetno veštog tima konsultanata, razvijamo rešenja i pristupe koji na najbolji način odgovaraju potrebama naših klijenata.

  • Dva tima konsultanata i regrutera specijalizovana za procese regrutacije i selekcije različitih nivoa pozicija
  • Preko 1400 uspešno završenih procesa regrutacije i selekcije
  • Baza kandidata od 30.000 prijava
  • Više od 100 zadovoljnih klijenata