Tack TMI training & consulting brand of Gi Group company

Tack TMI je jedinstvena mešavina inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rešenja kombinovanih sa lokalnom ekspertizom.

Naš cilj je da podržimo organizacije u upravljanju ljudima i razvijanju njihovih potencijala, uz pomoć empirijski zasnovanih inovativnih HR proizvoda, konsultantskih usluga i obuka.

Gradimo jaka partnerstva sa našim klijentima pružajući profesionalnu uslugu koja podržava njihov uspeh i to u oblastima:

Na raspolaganju vam je globalno iskustvo i znanje, tim iskusnih domaćih i međunarodnih konsultanata, veliki broj alata i savremenih metodologija koji vam pomažu da pokrenete pravu promenu – primenite strategiju u praksi, efikasno usmerite razvoj zaposlenih i da podesite interne procese tako da odgovaraju vašim potrebama.

Kontaktiraje nas za više informacija o ovim uslugama.

Ovde možete preuzeti katalog otvorenih treninga za 2023. godinu.