logo-gi-group

Naša rešenja u domenu privremenog zapošljavanja i administracije omogućavaju našim klijentima da se fokusiraju na strateška pitanja upravljanja kvalitetom kada su zaposleni u pitanju. Preuzimamo ulogu poslodavca kako bismo omogućili kompanijama da smanje svoje administrativne troškove i da posluju unutar pravnih okvira.

Gi Group Staffing Solutions nudi sledeće usluge privremenog i trajnog zapošljavanja:

 • Privremeno zapošljavanje
  Preuzimamo ulogu formalnog poslodavca zaposlenog koji radi kod klijenta, uključujući vođenje računa o svemu što je vezano za personalnu administraciju i obračun zarada. Proces selekcije kandidata može takođe biti sproveden od strane kompanije Gi Group.
 • Personalna administracija i obračun zarada
  Nudimo uslugu vođenja celokupne administracije vezane za zapošljavanje i obračun zarada. Našim klijentima garantujemo tačnost, poverljivost i pravnu validnost svih podataka.
 • Site Managed Service (SMS)
  Nudimo kompletnu uslugu privremenog zapošljavanja i administracije na samoj lokaciji klijenta. Naši procesi integrisani su sa klijentovim kako bi se postigla maksimalna efikasnost.

Sve naše usluge garantuju vam maksimalnu poverljivost, tačnost i usaglašenost sa propisima.

 • Značajno iskustvo u pružanju rešenja za velike i kompleksne projekte iznajmljivanja zaposlenih
 • Dokazan visok nivo profesionalnosti u vođenju projekata privremenog zapošljavanja
 • Posvećen i iskusan tim
 • Odlične reference sa svim klijentima u segmentu privremenog zapošljavanja