Kompanija Gi Group je svesna važne uloge koju ima u društvu. Kao multinacionalna kompanija sa jakim lokalnim iskustvom i uticajem a koja sa bavi zapošljavanjem i razvojem ljudi, svakim danom utičemo na uspostavljanje boljih pravila za razvoj tržišta i lokalnih zajednica, oslanjajući se na naše najbolje globalne prakse.

Naše poslovanje se zasniva, sa jedne strane, na principima nezamenljive vrednosti pojedinca i, sa druge, na svesti o velikoj važnosti koju posao ima za njega.

 

Naši principi

Misija i vrednosti

Želimo da kroz naše usluge doprinesemo, kao ključni igrač na globalnom planu, razvoju tržišta rada, kao i da istaknemo ličnu i društvenu vrednost rada.

Pročitajte više >

img-csr-mission-e-valori

Etički kodeks

Etički kodeks kompanije je u skladu sa zahtevom Ujedinjenih Nacija „da se prihvati, podrži i sprovodi set ključnih vrednosti u oblastima ljudskih prava, standarda zapošljavanja, očuvanja okoline i borbe protiv korupcije.“

Pročitajte više >

img-csr-mission-e-valori

Globalni CSR izveštaj

Prvi internacionalni CSR izveštaj kompanije Gi Group donosi kompletnu priču o razvoju naše CSR strategije, kao i našim formalnim i merljivim aktivnostima usmerenim ka zadovoljavanju potreba svih interesnih grupa.

Pročitajte više >