Usluge regrutacije i selekcije mogu da uključuju kako potragu za kandidatima za pojedinačne pozicije, tako i projekte masovne regrutacije i selekcije kandidata za potrebe naših klijenata. Zajedno sa klijentima razvijamo efektivne strategije zapošljavanja i za njih regrutujemo zaposlene različitih nivoa iskustava, iz različitih industrija i sektora.

Naše usluge zapošljavanja operativnih nivoa pozicija mogu da obuhvataju sledeće:

 • Definisanje željenog profila kandidata
 • Pomoć u pisanju opisa posla
 • Kreiranje i plasiranje oglasa
 • Oglašavanje i regrutacija putem interneta
 • Prikupljanje i obrada prijava kandidata
 • Organizavanje kampanje na terenu u cilju promocije aktuelne pozicije i dolaženja do što većeg broja potencijalnih kandidata
 • Pred-selekcija kandidata
 • Upravljanje projektima masovne regrutacije i selekcije
 • Provera referenci
 • Odabir kandidata za uži izbor
 • Posredovanje u komunikaciji oko poslovne ponude izmedju kandidata i poslodavca