Centar procene je metodologija koja pruža sveobuhvatniji pristup procesu selekcije. Ona obuhvata skupinu metoda selekcije koje se primenjuju koncentrisano u trajanju od 1 ili 2 dana. Ovakav program može da se sastoji iz sledećih tehnika:

  • Testovi ličnosti
  • Grupne vežbe
  • Prezentacije studije slučaja
  • Igranje uloga
  • “In-basket” vežbe
  • Intervju zasnovan na kompetencijama

Lične karakteristike i bihejvioralne kompetencije procenjivane kroz ove tehnike evaluirane su od strane obučenih procenjivača. Fokus centra procene je na ponašanju. Vežbe se koriste da ’uhvate’ i simuliraju ključne dimenzije datog posla jer se pretpostavlja da ponašanje osobe tokom simulacija predviđa ponašanje te osobe na budućem poslu.

Pored toga što centri procene pružaju dobru priliku da se stekne uvid o tome u kojoj meri se kandidat uklapa u kulturu organizacije, oni takođe pružaju mogućnost kandidatima da iskuse datu organizaciju i njene vrednosti kako bi mogli i sami da procene da li bi se dobro uklopili u takvo okruženje. Uz pomoć dobro sprovedenog centra procene može se napraviti bolje predviđanje budućih performansi i napredovanja kandidata nego što je to moguće samo na osnovu intervjua. Naši konsultanti pomoći će vam tokom ovog procesa da definišete relevantne kompetencije za dati posao i razviće set instrumenata za vaše specifične potrebe. Možemo sprovesti celokupan centar procene za vas i pružiti vam sveobuhvatne izveštaje koji će vam pomoći da izaberete kandidate koji se uklapaju u vašu organizacijsku kulturu.