Gi Group je u Srbiji prepoznata kao HR kompanija koja klijentima pruža sveobuhvatna rešenja iz različitih oblasti upravljanja ljudskim resursima. Kompanija je osnovana 2002. godine sa misijom da klijentima pruži podršku u ostvarivanju poslovne strategije nudeći široko znanje o lokalnom tržištu, veliko iskustvo naših konsultanata i oprobanu internacionalnu praksu naših partnera.

U našem regionu direktno smo prisutni u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, odakle pokrivamo i tržišta Slovenije, Bosne i Hercegovine i Makedonije.

Kancelarije u Srbji:


Gi Group Srbija

Prote Mateje 52,
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381-11-440-5000
e-mail: office@gigroup.com
web: rs.gigroup.com


Gi Group Srbija

Smiljanićeva 24,
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381-11-440-5004
e-mail: office@gigroup.com
web: rs.gigroup.com

Kancelarija u Crnoj Gori:


Gi Group Crna Gora

Serdara Jola Piletića b.b.,
PC Palada,
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382-20-665-555
e-mail: office@gigroup.me
web: me.gigroup.com

Kancelarija u Hrvatskoj:


Gi Group Hrvatska

Jurkovićeva ulica 17,
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385-91-600-9887
e-mail: office.hr@gigroup.com
web: hr.gigroup.com

Gi Group brendovi u Regionu