Korišćenjem Gi Group web portala za prijavljivanje na konkurse za posao prihvatate sledeće uslove:

  • Saglasni ste da ćete koristiti ovaj portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne sme koristiti za slanje i objavljivanje materijala koji su agresivni, uvredljivi, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na poverljivost, privatnost i druga prava, kao i za širenje lančanih pisama i neželjene elektronske pošte.
  • Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazivati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog portala.

Sigurnost i praćenje podataka

Preko našeg portala zadržavamo pravo da sakupljamo sledeće informacije o našim korisnicima:

  • IP adresu računara sa kog je pristupljeno portalu
  • Datum i vreme pristupa portalu

U cilju sigurnosti ovog portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na portalu ili računarskom sistemu. Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postupka za dobijanje podatka u istražnom procesu.

Svi koji koriste ovaj portal, kao i računarski sistem koji podržava portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika ovog portala, sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati sigurnost razmene podataka između vas i portala.