Ustupanje zaposlenih

Ustupanje zaposlenih

Usluge privremenog zapošljavanja i personalne administracije pružamo vam pod brendom Gi Group Staffing.

HR Administracija & obračun zarada

HR Administracija & obračun zarada

Naše usluge vođenja personalne administracije vaših zaposlenih omogućiće vam neometan i efikasan tok poslovnih operacija u vašoj kompaniji, kao i s...

Regrutacija & selekcija

Regrutacija & selekcija

Usluge regrutacije i selekcije kandidata, kao i direktne potrage za kandidatima za ekspertske i menadžerske pozicije, pružamo vam pod brendom Wyser.

HR Konsalting & Trening

HR Konsalting & Trening

Usluge HR konsaltinga, treninga i razvoja zaposlenih, kao i usluge razvijanja timova, pružamo vam pod brendom OD&M Consulting.

REGISTRACIJA

online bazu kandidata Predlažemo vam da se prijavite u našu bazu jer to jeste najbolji put da baš vi budete naš predlog kljentu! Prijavom u našu online bazu kandidata dobijate mogućnost da po potrebi dopunjavate i menjate svoje podatke, čime povećavate šansu da vaša biografija bude uzeta u obzir za nove konkurse. Više informacija >

Otvoreni trening programi u 2020. godini

AKTUELNO

Skrivena poruka Arhimedovog otkrića

Skrivena poruka Arhimedovog otkrića

“Na svako telo potopljeno u tečnost deluje sila potiska koja je jednaka težini telom istisnute tečnosti.”

Kako predvideti nepredvidivo?

Kako predvideti nepredvidivo?

U poslednje vreme svedoci smo velikog broja istraživanja. Sa težnjom da nepredvidivo postane predvidivo istraživanja nam služe kao vredan alat i pr...

THE FUTURE IS HERE – TRENDOVI U REGRUTACIJI I SELEKCIJI

THE FUTURE IS HERE – TRENDOVI U REGRUTACIJI I SELEKCIJI

Savremenici smo najmasovnijeg i najbržeg globalnog adaptiranja na rad od kuće i u online okruženju. Svaka promena reflektuje se na tržište rada, ta...

Saveti za online intervju

Saveti za online intervju

Složićemo se da proces selekcije za željenu poziciju zna biti, u većoj ili manjoj meri, stresan za pojedinca. Iako je lični kontakt najbolji način ...

NAŠI PARTNERI