Prihod 3,2 milijarde evra, +30% u odnosu na 2020. i neto profit 40 miliona evra, +15% u odnosu na 2020.

 

Milano, Italija (1. jul 2022) – Gi Group Holding jedan od glavnih globalnih igrača na tržištu HR i konsultantskih usluga,  20. juna 2022. obavio je svoju reorganizaciju tako što je završio racionalizaciju svoje korporativne strukture i počevši od dana, 1. jula 2022.  lansira novu organizaciju Grupe.

 

Odluka je u skladu sa evolucijom Grupe i željom da se da odgovor na organizacionoj efikasnosti u odnosu na rast Gi Group koja je 2021. postigla najbolji ekonomski i finansijski rezultat u svojoj istoriji, sa svojim poslovanjem u 29 zemalja širom sveta, preko 650 poslovnica i kancelarija i preko 6.700 zaposlenih.

 

Poslovna 2021. godina završila se sa prihodima koji prelaze 3,2 milijarde evra, što je više od 30% u poređenju sa prethodnom godinom, u čemu internacionalni prihodi učestvuju sa oko 51%. Profitabilnost je se povećala i u bruto profitu od 423 miliona evra, +37% u poređenju sa 2020, EBITDA od 115 miliona evra, +43% u poređenju sa 2020 i neto profitom od 40 miliona, +15% u poređenju sa prethodnom godinom.

 

Evolucija i stalni globalni rast naveo je menadžment da otpočne proces obnove. Nova struktura posebno ima za cilja da pojednostavi hijerarhijske nivoe i upravljanje koncentrisanjem kontrole u jednoj holding kompaniji, GI GROUP HOLDING S.p.A. sa kapacitetima da koordiniše aktivnosti italijanskih i inostranih ispostava. Cilj je da se maksimizuje sveukupna vrednost i interne sinergije, pojednostavi tok novca, poboljša prepoznatljivost Grupe, promoviše M&A strategija i potencijalne operacija na kapitalnim tržištima.

 

 „Strategija koju je lansirala Gi Group Holding je omogućila rapidni rast ne samo u Italiji, već naročito u inostranstvu, zahvaljujući brojnim i uspešnim M&A operacijama. Danas zaista jesmo svetski igrač koji je sposoban da se takmiči sa liderima iz oblasti, sa ambicijom da dalje razvijamo naše poslovanje. Razvojni put mora biti i održiv i to je razlog zašto smo posvećeni pojednostavljivanju strukture Grupe sa ciljem postizanja efikasnosti i obezbeđivanja izuzetnih finansijskih operacija na najbolji mogući način.“

Stefano Koli-Lanci, CEO i osnivač Gi Group Holding:

 

U izvršnom smislu reorganizacija je konfigurisana na sledeći način:

  • Spajanje putem inkorporacije SCL HOLDING S.p.A. u GI GROUP HOLDING S.r.l. i istovremena transformacija u akcionarsko društvo usvajanjem novog statuta;
  • Delimične razdvajanje GI GROUP S.p.A. u korist GI GROUP HOLDING S.p.A.;
  • Spajanje putem inkorporacije GI INTERNATIONAL S.r.l sa GI GROUP HOLDING S.p.A.

 

Gi Group Holding poseduje udeo i nematerijalna sredstva (brendovi i „know-how“), tim posvećen definisanjem i upravljanjem implementacijom strateških ciljeva, kao i upravljačke aktivnosti poput administracije, finansija, IT, marketinga kao podrška svojim podružnicama.

 

Ispod je prezentacija razvoja Grupe:

O Gi Group Holding-u:

Osnovan 1998. u Milanu, Italija, Gi Group Holding je jedan od svetskih lidera u pružanju usluga evaluacije tržišta rada. Putem globalnog kadra i ekosistema poslovene regrutacije koji se sastoji od šest pojedinačnih, a ipak komplementarnih brendova (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack TMI) grupacija nudi model od 360° koji se sastoji od ponuda koje generišu relevantna i uticajna rešenja. Gi Group Holding radi na promovisanju održivog, kanalisanog i ugodnog globalnog tržišta za kandidate i kompanije, koje odražava stalno menjajuće potrebe tržišta rada. Kompanija zapošljava preko 6.700 ljudi i zahvaljujući svom direktnom prisustvu i strateškim partnerstvima je aktivna u više od 100 zemalja širom Evrope, APAC-a, Amerike i Afrike. Pružamo usluge za više od 20.000 klijenata i sa prihodom od 3,2 milijarde evra (2021) Gi Group Holding je stafing firma peta po veličini u Evropi i šesnaesta na svetu (prema „Staffing Industry Analysts“). gigroupholding.com.

 

Podelite članak