U kriznim situacijama liderske uloge podrazumevaju i poznate, ali i nove i specifične odgovornosti. Prema iskustvu naših klijenata, u toku izmenjenih okolnosti pandemijom, oseća se da je sad više nego ranije važno da kao lider ugradimo neke jasne principe koji nas vode i uz koje dosledno i mudro reagujemo.

Sumiramo 5 ključnih uvida za lidere danas:

  1. Uspostavite vremensku i komunikacijsku strukturu rada

Ljudi različito reaguju i zato im je potrebna struktura koja im pomaže da očuvaju pravac. Dogovorite nedeljni i dnevni raspored rada celog tima, pojedinih radnih grupa kao i načine komunikacije, tj. konferencijski poziv ili upotrebu platforme. Poželjno je da svako može da se priključi kamerom. Trebalo bi ceo tim da učestvuje u dogovoru kako će se konverzacija obavljati i kako se rešavaju grupna, a kako pojedinačna pitanja u timu. Nije lako nakon godina rada u kancelariji promeniti način rada, ipak pokušajte da kreirate novu rutinu.

  1. Često kontaktirajte članove tima

U ovakvim okolnostima, brzina delovanja uzima maha. U razgovoru sa kandidatima, koučing klijentima i liderima primećujemo da se smanjuje prostor za brigu od drugima. Nekad ona samo nije izrečena. Neka povodi za razgovor budu službene prirode, ali obavezno neka počnu i završe se sa pitanjima kako se član tima oseća i razgovorom o tome. Zaposlenima je potreban lider koji pokazuje interesovanje i razumevanje za njih. Sačuvajte mir i pokažite empatiju. Prisetite se lepih zajedničkih događaja, dajte malu dozu humora, ma koliko bilo teško. U grupnim razgovorima, omogućite, takođe, da svako iznese detalj iz privatnog života, podstaknite vedre članove tima da podele pozitivne uvide i optimizam. Barem 10 minuta pre zvaničnog sastanka uključite se u razgovor i pričajte o neobaveznim temama i podelite lične priče.

  1. Ostanite pragmatični

Suština posla i privređivanja mora biti održana u svakoj prilici, pa i u vanrednoj. Tu smo da bismo  radili za dobrobit organizacije, time i za svoju korist. Neka očekivanja rada, truda i proizvodnje praktičnih koristi budu nedvosmislena. Postavite ovaj modus timu, kao priliku da članovi jedni drugima  izoštre fokus i postave očekivanja kroz uzajamnu podršku i saradnju. Neka i dalje bude stil rada da svako sa pitanjem koje ima ponudi i svoju verziju odgovora, da sa uočenim izazovom predloži rešenje. Omogućite diskusiju, ali sa konkretnim ishodima i praktičnim zaključcima. Dajte konkretne sugestije i neka drugi članovi tima čine isto. Ovo se pokazalo kao dobar alat liderima u praksi!

  1. Ne gubite viziju i širu sliku

Vaš zadatak ostaje isti – da okupite ljude i podelite sa njima viziju o tome šta radite i kako ćete raditi, o smislu biti i raditi zajedno. U vreme lične nesigurnosti, očekivano je da ljudi misle i brinu više o sebi i svojim interesima. Posao lidera je da pruži sliku tima i zajedništva u radu, a sada možda i više nego ranije. Osim razgovora o sadašnjosti, teme budućeg rada i razvoja moraju imati legitimno mesto. Ma koliko se čini da je budućnost neizvesna i tmurna, vizija mora postojati. Ne treba je izmišljati i ulepšavati, dovoljno je da se bar pošalje poruka o kratkoročnoj viziji i da je promena sastavni deo života i rada. Razgovori o promeni i razgovori o krizama prethode novim velikim pogledima na svet i sebe u njemu. Pokazalo se da je kod ljudi sa iskustvom ovo izuzetno delotvorno, jer u suprotnom kod njih dolazi do blagog osećaja besmisla.

  1. Dozvolite slobodno kandidovanje tema u razgovorima na daljinu i inspirišite

Osim postojećih planova, članovi tima imaće predloge za nove projekte koje biste mogli pokrenuti ili inicirati. Dopustite i teme unapređenja rada, pa i razgovore o tome šta bi se moglo promeniti kada se svi vratite u kancelarijski režim rada. Neke od promena u radu na daljinu sigurno će postati standard i kada se vratimo na svoj stari posao. Slobodno kandidovanje tema utiče pozitivno na motivaciju ljudi, jer imaju potrebu da u vanrednim okolnostima doprinesu konstruktivnim predlozima. Time i misija organizacije biva učvršćena, ali možda i redefinisana.

Timu je potrebna nova rutina, ali isto tako ima želju da dani nisu nalik jedni drugima. Jer samoizolacija je dovoljno tegobna za svakoga. Razmišljajte o tome kako se može promeniti način rada, koje začine možemo dodati, a da se produktivnost ne poremeti. Nađite način i da se zabavite: ručak u isto vreme u virtuelnom svetu može biti nalik zajedničkom, a i piće ume da bude zabavno u virtuelnom timstvovanju.

Podelite članak