Kako biste svojom radnom biografijom zainteresovali poslodavca da Vas pozove na razgovor, potrebno je da sledite sledeće savete i uputstva.

 

Važnost adekvatne radne biografije

Radna biografija predstavlja vaš prvi kontakt sa potencijalnim poslodavcem. Na osnovu izgleda vaše biografije poslodavac stiče prvi utisak o vama i odlučuje da li uopšte vašu biografiju da uzme u dalje razmatranje. Imajte u vidu da poslodavci nemaju puno vremena da se udubljuju u sadržaj biografija, pa je zbog toga potrebno da im sve bitne informacije predstavite na koncizan i pregledan način.

Biografija mora da zadovolji određenu opštu formu koja se očekuje u poslovnom svetu. Ukoliko to nije slučaj, smatraće vas za nedovoljno profesionalnog kandidata. Adekvatna priprema radne biografije vam takođe pomaže i da se bolje pripremite za intervju za posao, jer ste imali prilike da razmislite o bitnim stvarima vezanim za vašu karijeru.

 

Struktura i forma radne biografije

 • Poželjna dužina radne biografije je 2-3 stranice.
 • Nije poželjno koristiti više od jednog fonta (eventualno drugi font možete upotrebiti da naglasite naslove sekcija).
 • Ne treba korisititi razne sličice, šarena slova niti pozadinu u boji.
 • Veličina fonta treba da bude umerena ili sitnija (npr. Arial 10) kako bi biografija bila pregledna.
 • Treba izbegavati korišćenje previše efekata na tekstu (npr. istovremeno podvlačenje i boldovanje naslova).
 • Vodite računa o gramatičkim i pravopisnim pravilima.
 • Poželjno je da imate pripremljenu biografiju i na srpskom i na engleskom jeziku.

 

Stil pisanja radne biografije

Poželjno je da vašu radnu biografiju prilagođavate zahtevima konkursa za pozicije na koje se prijavljujete, i to tako što ćete obratiti pažnju na ključne stvari (odnosno, ključne reči) koje se traže u konkursu i u skladu sa tim istaći odgovarajuće informacije u svojoj biografiji. Detaljnije opišite one aspekte svojih kvalifikacija koji su ključni za izbor za dato radno mesto, a manji fokus stavite na ostale.

Izbegavajte narativni stil pisanja, već koristite nepotpune rečenice (najčešće u trećem licu jednine), tipa: Pohađao obuku za… Bila zadužena za… Postignuti rezultati: …

 

Sadržaj radne biografije

Adekvatna radna biografija treba da sadrži sledeće sekcije:

 • Lični podaci: ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail. (Nije neophodno navoditi: državljanstvo, bračni status, broj dece.)
 • Formalno obrazovanje: naziv obrazovne institucije, usmerenje, stečeno zvanje.
 • Radno iskustvo: iskustvo treba navesti počevši od poslednjeg, ka prethodnim.
 • Dodatne edukacije: ukoliko ih ima puno, poželjno je navesti samo najznačajnije obuke za dato radno mesto.
 • Poznavanje stranih jezika: obavezno je navesti nivo poznavanja (npr. napredni, srednji, početni).
 • Poznavanje rada na računaru: treba navesti nazive programa koje aktivno koristite (npr. Word, Excel…).
 • Dodatne veštine i kvalifikacije, npr. vozačka dozvola C kategorije, slepo kucanje, itd.

 

Fotografija

Nije neohodno da vaša radna biografija sadrži i vašu fotografiju, osim ukoliko se to izričito zahteva u konkursu. Ukoliko želite da uključite fotografiju, vodite računa o tome da na njoj izgledate pozitivno i profesionalno. Nemojte koristiti isečke fotografija sa različitih događaja na kojima se vide i obrisi drugih ljudi. Slikajte se namenski za svoj CV koristeći neutralnu pozadinu i dobro osvetljenje. Ukoliko nemate adekvatnu fotografiju za vašu radnu biografiju, nemojte je ni stavljati.

 

Najčešće greške u pisanju radne biografije

 • Pisanje u prvom licu
 • Loše opisana prethodna radna iskustva (npr. prepisano iz sistematizacije radnog mesta)
 • Previše sadržaja ili previše razvučen tekst
 • Previše različitih fontova, nekonzistentan stil
 • Informacije o prethodnim zaposlenjima ne počinju na prvoj strani
 • Nepotpuni, netačni ili nelogični podaci (npr. izostavljanje datuma)
 • Previše detalja o pohađanim kursevima
 • Izostavljanje radnog iskustva koje nije u radnoj knjižici
 • Nenavođenje ličnih dostignuća
 • Previše lične informacije
 • Previše uniformisane ili previše “kreativne” biografije
 • Neprofesionalna e-mail adresa
 • Štamparske i pravopisne greške
 • Korišćenje skraćenica koje drugima nisu poznate

Ukoliko budete sledili ove instrukcije, možete biti sigurni da će vaša biografija biti shvaćena ozbiljno. Srećno!

Podelite članak