Da biste povećali svoje šanse da ostavite dobar utisak na razgovoru za posao i uđete u uži izbor kandidata, neophodno je da se dobro pripremite za razgovor.

 

Šta sve podrazumeva dobra priprema za razgovor za posao?

 • Saznajte što više informacija o datoj kompaniji (putem kompanijske internet stranice, preko poznanika, prijatelja…).
 • Dobro promislite o ključnim detaljima iz vaše biografije i pripremite se da ih adekvatno predstavite.
 • Na pitanja koja bi mogla da vas prikažu u lošem svetlu (npr. period kada ste bili bez posla, razlog napuštanja prethodnog poslodavca), pripremite neutralne odgovore.
 • Pripremite 2-3 relevantna pitanja koja ćete postaviti poslodavcu kada dobijete priliku za to. Pitanja treba da se odnose na poslovanje kompanije i konkretna očekivanja od pozicije za koju ste se prijavili, a ne na visinu plate. Taj razgovor ostavite za kasnije.

Takođe je važno da unapred proverite gde se nalazi lokacija kompanije i koliko vam treba vremena da do nje dođete kako ne biste kasniji na razgovor. Ponesite sa sobom broj telefona osobe kojoj možete da se javite ukoliko, usled nepredviđenih okolnosti, ipak morate da zakasnite na razgovor.

 

Došli ste na razgovor – sada je potrebno da ostavite što bolji utisak na poslodavca!

 • Imajte na umu da je prvi utisak koji ostavite na nekoga jako važan i teško se menja.
 • Uvek dođite 10 minuta ranije.
 • Rukujte se sa sagovornikom, čvrsto, pre i posle razgovora.
 • Vodite računa o svom držanju: nemojte se klatiti na stolici, zevati ili pokazivati nervozu.
 • Nemojte prekrštati ruke.
 • Održavajte kontakt očima sa sagovornikom.
 • Nemojte mirisati na duvanski dim ili žvakati žvakaću gumu.
 • Budite iskreni, odnosno budite to što jeste.
 • Pažljivo saslušajte pitanje do kraja, razmislite o svom odgovoru, ali nemojte praviti previše duge pauze.
 • Govorite jasno i samouvereno, bez žargona.
 • Recite svoje mišljenje kada vas za njega pitaju.
 • Pokažite motivaciju da radite i da se uklopite u kolektiv.
 • Nemojte odmah postavljati pitanja vezana za platu ili godišnji odmor.

 

Pitanja za poslodavca

Poželjno je da, uz pomoć informacija koje ste prikupili o kompaniji i datom radnom mestu, poslodavcu postavite nekoliko pitanja kroz koja ćete pokazati vaše ispravno razumevanje načina poslovanja i ciljeva date kompanije, kao i konkretnog radnog mesta. Ovo su neki od primera opštih pitanja koje možete da postavite:

 • Da li je dato radno mesto novo u sistemu ili je postojalo i ranije?
 • Kako izgleda organizaciona šema sektora u kome bih radio/la?
 • Šta bi bile ključne odgovornosti i ciljevi za tu poziciju u narednom periodu?
 • Kakva vrsta ugovora bi mi bila ponuđena?
 • Kakve su planovi kompanije na tržištu?

Takođe, poslodavcu možete postaviti i specifičnija pitanja vezana za njihove poslovne planove, na primer: Vidim da se vaše poslovanje trenutno fokusira na izvoz. Koje zemlje su vam trenutno najinteresantnije? Da li je u planu “probijanje” na nekom novom tržištu u narednih godinu dana?

 

Greške koje se najčešće prave na razgovorima za posao:

 • Kašnjenje na razgovor
 • Neuredan spoljašnji izgled
 • Nemotivisanost, nezainteresovanost za posao
 • Nepripremljenost
 • Odsustvo entuzijazma
 • Uopšteni odgovori, izbegavanje teme
 • Negativni komentari o prethodnom poslodavcu i kolegama
 • Preveliko isticanje sopstvenih zasluga
 • Negativan stav prema određenim temama (nepoverenje u proces selekcije, kompaniju, politički komentari, sarkazam)
 • Nedoslednost u odgovorima koje dajete
 • Preterani pokušaji šarmiranja poslodavca
 • Loša prezentacija – nerazgovetan govor, pravljenje digresija, nejasno izražavanje
 • Neprikladan rečnik

 

Podelite članak