Proces selekcije kandidata u kompanijama može biti manje ili više složen, i da obuhvata neke od sledećih aktivnosti:

1) Prikupljanje i skeniranje radnih biografija ili online prijava

U pristiglim biografijama ili online prijavama poslodavac traži ključne informacije koje se odnose na prethodno radno iskustvo, veštine i obrazovanje.

2) Telefonski intervju

Ukoliko na određeni konkurs stigne veliki broj prijava, poslodavac može odlučiti da prvo sprovede telefonske intervjue sa širim krugom kanididata kako bi proverio da li poseduju potrebne kvalifikacije da budu pozvani na razgovor. Takođe, to je i dobra prilika da kandidat dobije malo konkretnije informacije o poziciji i proveri da li zaista želi da konkuriše na dato radno mesto.

3) Video intervju

Poslodavac može zatražiti od vas da snimite kratak video o sebi u kome ćete odgovoriti i na neka unapred pripremljena pitanja. Na ovaj način poslodavac može da vas vidi i čuje pre nego što se opredeli da vas pozove na razgovor. Nemojte izbegavati ovakvu formu ‘intervjuisanja’ jer to je i dobra prilika za vas da se predstavite u dobrom svetlu. Ako imate tremu, zamolite prijatelje da vam u tome pomognu.

4) Intervju 1-na-1

Ovo je klasičan način vođenja razgovora sa kandidatima. Obično prvi razgovor imate sa osobom koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima i zadužena je za regrutovanje i selekciju kandidata. Ukoliko budete pozvani u drugi krug, imaćete verovatno priliku da razgovarate sa rukovodiocem koji je nadređen za dato radno mesto.

5) Panel intervju

Panel intervju podrazumeva da uporedo vodite razgovor sa više ‘ispitivača’ koji vam naizmenično postavljaju pitanja.

6) Kaskadni intervju

Kaskadni intervju se organizuje tako što imate seriju razgovora 1-na-1 sa različitim intervjuerima koji vam postavljaju različita pitanja. Cilj ovakvog načina intervjuisanja jeste da se postigne veća objektivnost od strane kompanije u ocenjivanju kandidata za određenu poziciju.

7) Testiranje

Proces selekcije često podrazumeva i različite vrste testiranja. U zavisnosti od zahteva pozicije, to mogu biti:

  • testovi znanja (npr. poznavanje računovodstvenih procedura, poznavanje stranog jezika…),
  • psihološki testovi (npr. test logičkog rezonovanja, test numeričkog rezonovanja, test razumevanja mehaničkih odnosa, testovi ličnosti…),
  • manuelni testovi (koji simuliraju obavljanje manuelnih aktivnosti koje data pozicija uključuje – npr. rasklapanje i sklapanje neke mašine),
  • test vožnje.

8) Centar procene

Centar procene predstavlja skup različitih vrsta tehnika procene kandidata za određeno radno mesto. Da bi poslodavac stekao što bolji uvid u kompetencije kandidata, poželjno je da informacije prikupljene putem intervjua upotpuni uz pomoć drugih tehnika procene. Budući da je ponašanje u radnim situacijama najbolji pokazatelj nečijih kompetencija, pored intervjua i testiranja centar procene najčešće obuhvata i neke simulacije radnih situacija:

  • grupne vežbe (grupna diskusija, igranje uloga),
  • individualne vežbe (studija slučaja, in-tray vežba, vežba prezentovanja).

 

Podelite članak