Složićemo se da proces selekcije za željenu poziciju zna biti, u većoj ili manjoj meri, stresan za pojedinca. Iako je lični kontakt najbolji način procene, online intervjui su veoma česta praksa u kompanijama i zahtevaju jednaku pripremu kao i za lično predstavljanje budućem poslodavcu.

Verovatno jedna od najvećih prednosti online intervjua jeste odvijanje u prostoru po vašem izboru u kome se možete osećati komfornije i opuštenije u odnosu na formalne okolnosti u kompanijama na koje ne možete uticati. Takođe, imate mogućnost da budete fleksibilniji u smislu definisanje termina i verovatno nećete morati da uzimate slobodan dan na poslu ukoliko ste radno angažovani. U kontrolisanim uslovima kod kuće ćete na ovaj način izbeći kašnjenje, gužve u saobraćaju i ostale faktore koji prouzrokuju dodatan stres i mogu direktno uticati na kvalitet vašeg predstavljanja.

U nastavku se nalaze saveti koji vam mogu pomoći kako da se na najbolji način pripremite za online intervju i iskoristite mogućnosti koje vam virtuelno okruženje pruža.

Saveti za kandidate:

  1. Obezbedite tehničke uslove za intervju. Poželjno je unapred proveriti ispravnost kamere i aplikacije kao i internet konekciju u prostoriji koju ste izabrali kao mesto intervjua. Kako online komunikacija ne predstavlja svakodnevni način na koji komuniciramo, bitno da je dodatno ne otežavamo tehničkim problemima tokom intervjua. Osim toga, na taj način dodatno pokazujete da vam je stalo da razgovor prođe što bolje, i da vam je zaista bitna pozicija za koju ste aplicirali.
  2. Pripremite dodatne aplikacije kojima se može komunicirati putem kamere, u slučaju prekida veze ili nemogućnosti konekcije. Aplikacije poput Whatsapp-a i Viber-a svakako nisu prvi izbor pri ugovaranju sastanaka ili online intervjua ali nam mogu biti rezervni plan ukoliko se takva potreba javi.
  3. Obezbedite neutralni ambijent u pozadini. Iako je tokom razgovora fokus na kandidatu, poželjno je izbeći ometajuće faktore u prostoriji koji bi skrenuli pažnju sa vas ili prekinuli tok razgovora. Svakako, online intervju pruža određeni komfor, ali ne smemo zaboraviti da on i dalje predstavlja formalni sastanak na kome se treba predstaviti u jednom prijatnom ali pre svega poslovnom kontekstu.
  4. Postarajte se da budete sami u prostoriji kako bi vas ukućani i ljubimci što manje ometali. Trajanje samog intervjua ne oduzima puno vremena te je pretpostavka da će motivisani kandidat uspeti da obezbedi mir i tišinu u periodu trajanja istog. Zamolite ukućane da vam izađu u susret, a ljubimce, koliko god bili zanimljivi, smestite u drugu prostoriju kako ne bi ometali tok razgovora.
  5. Isključite zvuk telefona kao i svih kućnih aparata  koji mogu ometati razgovor.
  6. Sedite na adekvatnoj udaljenosti od kamere kako biste se dobro videli i mogli neometano da gestikulirate u toku razgovora. Cilj intervjua je međusobno upoznavanje sa ciljem razmene što više informacija relevantnih za poziciju koju želite. Iako sedite ispred kamere, ponašajte se prirodno i koristite verbalni i neverbalni vid komunikacije.
  7. Obratite pažnju na garderobu i celokupni izgled. Iako se nalazite u virtuelnom kontekstu i dalje celom svojom pojavom ostavljate utisak na budućeg poslodavca. Pristojan izgled i obezbeđivanje gore navedenih uslova za intervju, zajedno odaju stepen motivacije kandidata i predstavljaju jednostavan ali siguran način da ostavite pozitivan utisak na sagovornika.
  8. Pripremite pitanja za poslodavca, olovku, papir, cašu vode i sve što vam može zatrebati kako se ne biste udaljavali od računara i prekidali komunikaciju. Ovaj savet važi za sve vrste intervjua.

Dobra priprema za intervju jeste prvi korak u stvaranju pozitivne impresije kod budućeg poslodavca. U meri u kojoj se pripremite za razgovor, osećaćete se komfornije i prijatnije, a samim tim i ostvariti dobar odnos sa intervjuerom. Online intervju je prilika da sami izaberete okolnosti koje će vam omogućiti da se u najboljem svetlu predstavite svom budućem poslodavcu, stoga vredi iskoristiti sve mogućnosti koje nam daje.

 

 

Podelite članak