tacktmi-gigroup-news

Sa ponosom objavljujemo novi identitet TACK i TMI brendova, kao i lansiranje nove globalne web stranice. Putem nove web stranice po prvi put je predstavljen novi vizuelni identitet, sa željom da se osnaži vidljivost i kredibilitet brendova TACK i TMI na globalnom nivou.

 

TACK i TMI, sa preko 110 godina zajedničkog iskustva i ekspertize, je brend Gi Group-e posvećen razvoju inovativnih rešenja iz oblasti treninga i razvoja zaposlenih, koje uspešno pruža velikom broju svetskih vodećih organizacija. Dok je fokus TACK-a upravljanje rezultatima prodaje i biznis performansama, kroz primenu efikasnih, lako primenljivih praktičnih rešenja u prodaji, liderstvu i ličnom razvoju, TMI inspiriše i omogućava promenu kroz jedinstveni razvojni put u oblastima izvrsne korisničke usluge, promene kulture, razvoja lidera, unapređenja performansi i kulture bezbednosti.

 

Preuzimanjem TACK i TMI mreže tokom 2016. godine, Gi Group je u poziciji da ponudi vrhunska inovativna razvojna rešenja i kreativni savremeni pristup učenju.

 

Stefano Colli-Lanzi, CEO kompanije Gi Group, tim povodom izjavljuje: ‘’Kako trendovi učenja i razvoja evoluiraju, tako i TACK i TMI biznis raste, prilagođava se i inovira kako bi zadovoljio kompleksne potrebe klijenata u savremenom poslovnom okruženju. Osvežavanje vizuelnog TACK i TMI identiteta na adekvatan način dočarava našu viziju i sada – i za budućnost.’’

 

‘’Ovo je prvi korak ka svetloj budućnosti TACK i TMI brendova u sklopu Gi Group-e. Nastavljamo sa razvojem inovativnih razvojnih rešenja kako bi podržali i zadovoljili buduće potrebe biznisa,’’ dodaje Colli-Lanzi.

 

Globalna web stranica inovativnog dizajna i pregledne navigacije, prikazuje ključne dimenzije dostupnih razvojnih rešenja i usluga. U narednim mesecima globalna web stranica će biti lokalizovana i dostupna u preko 55 zemalja i na 37 jezika.

 

Posetite našu novu globalnu web stranicu i saznajte više o novom TACK i TMI identitetu:

www.tacktmiglobal.com

Podelite članak