Grafton Gi

Nova internacionalna akvizicija Gi Group-e: Grafton Recruitment

Kompanija Gi Group koju je osnovao i vodi Stefano Colli-Lanzi izvršila je akviziciju kompanije Grafton Recruitment, jedne od vodećih evropskih kompanija u pružanju usluga privremenog i stalnog zapošljavanja, sa konsolidovanim prisustvom u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj i Mađarskoj.

Milano, 28. septembar, 2018. – Nova prekretnica za jačanje globalne mreže Gi Group-e, kao i diversifikacija portfolija usluga grupe u oblasti ljudskih resursa. Ovako je prva italijanska multinacionalna kompanija koja posluje u sektoru ljudskih resursa, objavila akviziciju kompanije Grafton Recruitment, koja važi za lidera u Centralnoj Evropi sa više od 35 godina iskustva u segmentu usluga regrutacije i selekcije pozicija profesionalnog nivoa i privremenom zapošljavanju.

Grafton Recruitment posluje u 26 kancelarija sa preko 350 zaposlenih u Evropi, a tokom 2017. godine preko Grafton Recruitment-a uspešno je zaposleno preko 9.000 kandidata. Ovom akvizicijom Gi Group stiče vlasništvo nad 100% korporativnog kapitala kompanije Grafton Recruitment Europe Holdings Limited, i na taj način postaje vodeći igrač u oblasti stalnog i privremenog zapošljavanja, kao strateškoj biznis liniji Grupe.

„U kontekstu naših razvojnih planova“ – kaže Stefano Colli-Lanzi, predsednik i glavni izvršni direktor Gi Group-e, „ova akvizicija povećava našu konkurentnost i naše međunarodno prisustvo u samom srcu Evrope, gde već uspešno poslujemo na polju privremenog zapošljavanja. Budući da smo u poslednjih 20 godina postali globalna kompanija i da je opšti trend da se tržište sve više okreće ka kandidatima, iskustvo Grafton-a nam omogućava da dodatno osnažimo portfolio usluga kao i kapacitet za kreiranje dodate vrednosti za razvoj tržišta rada i bolje sagledavanje i kreiranje prilagođenih rešenja koja odgovaraju na sve složenije potrebe klijenata i kandidata.“

Iskustvo kompanije Grafton Recruitment u oblasti privremenog i stalnog zapošljavanja proširuje nivo specijalizacije i diversifikacije usluga koje Gi Group pruža širom sveta, posebno jačajući segment usluga regrutacije i selekcije specijalizovanih profila.

Savetnik za spajanje i akviziciju na strani Gi Group-e je bio Blackvood Capital Group, dok je Baker McKenzi pružao pravno savetodavnu podršku.

***

Gi Group je prva Italijanska multinacionalna kompanija koja posluje u sektoru yapo[ljavanja i jedna je od vodećih svetskih kompanija u pružanja usluga iz oblasti razvoja tržišta rada i upravljanja kadrovima.

Grupa je aktivna u oblastima privremenog i stalnog zapošljavanja kadrova, regrutaciji i selekciji kadrova, treninga i razvoja zaposlenih, outplacement usluga, HR konsaltinga, kao i u različitim komplementarnim uslugama.

Kroz direktna prisustva ili strateška partnerstva, Grupa posluje u više od 50 zemalja širom Evrope, Amerike, Azije i Afrike.

Rangirana globalno kao jedna od najvećih firmi za privremeno i stalno zapošljavanje kadrova, na osnovu Staffing Industry Analysts, od 2010. godine Grupa je ujedno i globalni korporativni član Svetske konfederacije za zapošljavanje (World Employment Confederation, nekadašnji CIETT).

Brendovi u okviru Gi Group: Gi Group – privremeno i povremeno zapošljavanje, Wyser – regrutacija i selekcija kadrova, OD&M, Tack i TMI – HR konsalting, trening i razvoj zaposlenih.

Ovde možete preuzeti saopštenje za javnost.

 

Podelite članak