„Pozvali su me na testiranje za onu poziciju na koju sam se prijavio, ne znam kako da se spremim?“

„Imaćemo neku procenu zaposlenih u firmi, šta treba da radim?“

 

Svako od nas se makar jednom susreo sa pozivom za testiranje bilo kao kandidat za posao, bilo kao zaposleni u kompaniji koja organizuje procenu svojih zaposlenih i većina nas se zapitala šta nas tamo očekuje i kako da se pripremimo.

Ako imate bliske ljude u okruženju koji se bave ljudskim resursima verovatno ste imali prilike da se kod njih raspitate o ovome, ali ako niste tu smo mi da budemo vaš HR prijatelj i da vam opišemo šta možete da očekujete kada ste pozvani na centre procene i kako da im pristupite 😊

 

Zašto sam pozvan na centar procene?

Vaša kompanija organizuje procenu zaposlenih i pozvani ste na testiranje? Sjajno! Dobićete priliku da vidite u čemu ste dobri, a u kojim sferama imate prostor za razvoj. Lepo je znati da vaša kompanija ulaže u svoje zaposlene i u njihov razvoj, tako da smatrajte ovu priliku benefitom i mogućnošću da naučite ponešto novo o sebi i da dobijete jasniju sliku o tome u pravcu dalje treba da usavršavate svoje kompetence.

Prijavili ste se na oglas za posao i pozvani na testiranje? Lepa vest. To znači da je vaša radna biografija prošla fazu predselekcije i da ste prepoznati kao potencijalno odgovarajući kandidat, a sada je potrebna dodatna procena vaših znanja, spsobnosti i određenih kompetencija koje su važne za tu poziciju.

 

Šta mogu da očekujem?

Bilo da ste pozvani na testiranje kao kandidat za novo radno mesto ili kao zaposleni u sklopu razvojnog projekta vaše kompanije, ono što možete da očekujete jeste određeni broj individualnih testova koje učesnici rade samostalno. Najčešći testovi i vežbe koji se rade individualno su:

 • Testovi znanja se povremeno daju i postojećim zaposlenima, ali su uobičajeni sastavni deo testiranja prilikom selekcije za otvoreno radno mesto i podrazumevaju proveru specifičnih znanja potrebnih za određenu poziciju. Obično je to provera znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, procena računarskih veština, provera znanja nekog programskog jezika, test računovodstvenih propisa i slično u zavisnosti od specifičnih zahteva radnog mesta.
 • Testovi sposobnosti najčešće podrazumevaju procenu opštih intelektualnih sposobnosti kao što je apstraktno rezonovanje, ponekad je to numeričko ili verbalno rezonovanje u zavisnosti od toga šta su konkretni zahtevi pozicije. Za neke pozicije potrebno je testirati opseg pažnje, veštine spacijalnog (prostornog) ili mehaničkog rezonovanja i slično.
 • Testovi ličnosti služe za procenu različitih dimenzija ličnosti i pokazuju koliko bi se osoba uklopila u postojeći tim i kulturu, a takođe mogu donekle i da predvide kako bi se osoba ponašala u određim situacijama.
 • Individualne vežbe (npr. studije slučaja, in-basket vežbe i slično) predstavljaju simulacije nekih potencijalno realnih poslovnih situacija za koje se od učesnika očekuje da ih analizira, predloži rešenje i prezentuje ga. Sastoji se iz dela pripreme gde učesnik čita materijale i rešava problem, nakon čega sledi deo prezentacije rešenja ispitivaču.
 • Intervju zasnovan na kompetencijama pomaže ispitivaču da ispita određene konkretne kompetencije koje se očekuju od učesnika u centru procene. Ispitivač će tražiti od vas da se setite primera iz vaše profesionalne prošlosti kada ste pokazali određenu kompetencu. Važno je da date konkretan primer tako što ćete opisati situaciju, navesti šta je bio vaš zadatak, koje aktivnosti ste preduzeli i šta je bio rezultat. Nemojte navoditi opšte situacije i stavove, dakle izbegavajte sve rečenice koje počinju sa “Kod nas se često dešava da/ Uobičajeno je da/ Mi to stalno tako radimo/ Smatram da/ Mislim da treba” i slično, držite se konkretnih primera iz vašeg radnog iskustva.

Osim toga, verovatno ćete imate i neke grupne vežbe u kojima učestvuje nekoliko učesnika kao tim.

 • U pitanju su uglavnom grupne diskusije u kojima su kandidati stavljeni pred neku zamišljenu situaciju i od njih se očekuje da problem reše timski. Vežba podrazumeva deo pripreme gde svaki učesnik individualno čita materijale, nakon čega sledi diskusija u kojoj učesnici zajednički dolaze do rešenja problema.
 • Osim grupnih diskusija možete očekivati i neke praktične zadatke, pa se nemojte začuditi ako vaš tim dobije zadatak da osmisli marketinšku kampanju za šibice ili da sklopi bicikl 😊

 

Kako da se pripremite?

Ključna stvar kod pripreme jeste da znate za šta se pripremate. Kad dobijete poziv za testiranje slobodno pitajte šta možete da očekujete. Verovatno nećete dobiti detaljne informacije, ali ćete saznati da li je testiranje individualno ili grupno, kao i to da kakvi vas testovi očekuju i da li ćete imati intervju.

 • Najlakše je pripremiti se za testove znanja. Pronađite oglas za poziciju na koju ste se prijavili i pročitajte tehničke zahteve pozicije. Podsetite se koja se znanja očekuju od te pozicije i u skladu sa tim obnovite svoja znanja iz traženih oblasti.
 • Za testove sposobnosti najbolje ćete se pripremiti tako što ćete provežbati primere testova koje možete naći na internetu. To će vam pomoći da lakše uđete u štos sa takvim načinom razmišljanja što će dovesti do veće efikasnosti na samom testiranju. Imajte u vidu da na svoje urođene sposobnosti ne možete mnogo da utičete, ali vežbom možete da maksimizujete svoj učinak.
 • Kada govorimo o testovima ličnosti, tu nema pripreme. Pitanja su obično u formi tvrdnji za koje treba da ocenite u kojoj meri se odnose na vas. Ovde je najvažnije da budete iskreni. Nemojte pokušavati da se prikažete u poželjnom svetlu jer većina testova ličnosti može da detektuje simulaciju i ako pokušate da simulirate odgovore to može biti razlog za diskvalifikaciju, a to što ste u predškolskom ukrali drugu plastelin sasvim sigurno neće 😊
 • Prilikom indivualnih i grupnih vežbi, kao i na intervjuu zasnovanom na kompetencijama se procenjuju određene kompetencije (tzv. soft skills) učesnika. Ako ste kandidat za otvoreno radno mesto vratite se na oglas za posao i vidite koje lične veštine su navedene u željenom profilu kandidata. Da li su to pregovaračke i veštine prezentacije, ili možda analitičke i veštine rešavanja problema? Ovo nam daje informaciju o tome koje kompetencije će najverovatnije biti ispitivane na vežbama i intervjuu. Ako ste na testiranje pozvani kao zaposleni u razvojnom projektu ovde vam može pomoći informacija o tome koje su ključne kompetencije koje vaša kompanija traži. Ako niste sigurni slobodno zatražite model kompetencija od vaših kolega iz ljudskih resursa. Kada odredite koje kompetencije će verovatno biti predmet ispitivanja prisetite se konkretnih situacija iz vašeg radnog iskustva koje mogu da posluže kao primer koji možete da date na intervjuu.
 • U grupnim vežbama je veoma važno da uzmete aktivno učešće u grupi jer ako ništa ne budete rekli ispitivači neće moći da procene vaše kompetence. Sa druge strane, važno je da budete umereni i da ne dominirate previše kako biste ostavili prostora i drugim članovima grupe. Dok ostali članovi govore fokusirajte se na ono što kažu, aktivno slušajte, uvažite njihovo mišljenje, postavljajte potpitanja, pokažite svoj timski duh i spremnost za saradnju. Ako primetite da su neki članovi grupe tihi i neaktivni pokušajte da ih podstaknete da se uključe.

Postoji i nekoliko opštih saveta koji vam mogu pomoći da na testiranje odete pripremljeni i da se pokažete u najboljem svetlu:

 • Kada idete na testiranje u okviru procesa selekcije za neku poziciju, ponesite sa sobom ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument i uverite se da ste poneli naočare za vid ukoliko ih inače koristite.
 • Budite odmorni, naspavani i siti, ponesite sa sobom flašicu vode.
 • Dobro se raspitajte gde se testiranje održava i budite sigurni da znate kako do tamo da dođete.
 • Krenite na vreme kako se ne bi desilo da žurite ili kasnite i planirajte da stignete 15 min pre zakazanog vremena.
 • Pažljivo slušajte instrukciju ispitivača i pažljivo čitajte pisanu instrukciju u materijalima. Ne žurite i ne pretpostavljate da znate šta se od vas očekuje.
 • Na testovima znanja i sposobnosti ne gubite vreme na preteškim pitanjima. Ako naiđete na pitanje za koje procenite da vam je teško ili da bi vam oduzelo mnogo vremena jednostavno ga preskočite pa ako vam ostane vremena nakon što sve završite, vratite se na ta pitanja.
 • Prilikom čitanja materijala za individualne i grupne vežbe nemojte se truditi da zapamtite što više informacija, već sve što smatrate relevantnim zapišite kako biste lakše snašli kad diskusija ili prezentacija krenu.
 • Vodite računa o vremenu koje imate na raspolaganju.

I za kraj najvažnije – opustite se 😊  Ovo je mnogo lakše reći, nego postići u situacijama kada vas neko procenjuje, ali ne gubite iz vida da je svako testiranje vrlo korisno i za ispitanika. Ako ste kandidat za otvorenu poziciju, procena koja se dešava u ovom procesu je dvosmerna, tj. dok kompanija procenjuje vas i vi procenjujete kompaniju. Ovo vam daje priliku da dodatno upoznate kulturu kompanije i očekivanja za poziciju. Ukoliko procene da niste kandidat za njih – odlično, to uglavnom znači da ni ta kompanija nije za vas i time ste poštedeli sebe pogrešnog izbora. Ukoliko učestvujete u razvojnom programu kompanije iskoristite ovu priliku da realno sagledate svoje mogućnosti, šta vam je išlo lako, šta vam je išlo teško, gde je prostor za razvoj. Ovo će vam dati dragocene informacije koje će vam pomoći da unapredite svoju profesionalnu kompetentnost.

Niste bili zadovoljni svojim performansom na testiranju? Ništa strašno, iskoristite to kao iskustvo koje će vam pomoći da razmsilite šta možete da uradite bolje sledeći put jer razvoj je proces koji traje.

 

 

 

 

 

 

     

Autor teksta

Hristina Pešić je Gi Group HR Senior  Consultant, po zanimanju diplomirani psiholog-master, završila je studije psihologije na Univerzitetu u Beogradu. Obučena je se za sprovođenje strukturnih psiholoških intervjua, sprovođenje psiholoških testova, vršenje psihološke procene i profilisanje kandidata.

Podelite članak